klnrq6z7at6d1vi7b29iythllr71p5 klnrq6z7at6d1vi7b29iythllr71p5

Informacja o stosowaniu przepisów RODO 

Jesteśmy organizatorem wypraw do miejsc egzotycznych, ciekawych kulturowo i przyrodniczo. Umożliwiamy ich uczestnikom zwiedzanie świata, dzielimy się doświadczeniami i wrażeniami z podróży zarówno poprzez naszą stronę internetową jak i profile na portalach społecznościowych oraz blogach podróżniczych, celem propagowania idei wypraw poza utartym szlakiem. W trosce o naszych Klientów oraz wszystkich zainteresowanych odwiedzających witrynę ethnoadventure.com stosujemy aktualne przepisy dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych – wyłącznie w celach podejmowania niezbędnych działań związanych z przygotowaniem i realizacją programu imprezy.

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


W świetle powyższego informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Ethno Adventure z siedzibą: ul. W. Grabskiego 98/73, 35-312 Rzeszów, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i pośredników turystycznych pod nr. ewidencyjnym: 11225.

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712294

W sprawach ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: kontakt@ethnoadventure.com

Wasze dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług – wnioski wizowe, rezerwacja biletów lotniczych, autokarowych, rezerwacja noclegów itp.); 
2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności statutowej oraz świadczonych usług;
3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Ethno Adventure; 
4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Ethno Adventure samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami; 
5. dochodzenie roszczeń; 
6. archiwizacja; 
7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski; 
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; 
9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Ethno Adventure.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 

1. udzielona zgoda; 
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; 
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 

 Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

1. procesorom w związku ze zleconymi przez Ethno Adventure działaniami realizowanymi w imieniu biura (np. prowadzenie księgowości, wystawianie faktur VAT);
2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom  Ethno Adventure Sp z o.o. (np. liniom lotniczym celem nabycia biletów lotniczych dla uczestników wyprawy);

3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

4. kancelariom prawnym, którym Ethno Adventure Sp z o.o. zleciła np. prowadzenie postępowania reklamacyjnego;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+); 
2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics i Synerise.
3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense). 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

1. przepisy prawa, które mogą obligować spółkę Ethno Adventure do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); 
2. okres przez jaki są świadczone usługi; 
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; 
4. okres na jaki została udzielona zgoda. 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, 
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 
5. przeniesienia Państwa danych osobowych. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ethno Adventure, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Ethno Adventure korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: 

• profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb). 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę e-mail: kontakt@ethnoadventure.com 
 

szczegóły naszej polityki prywatności.